Η εταιρία ιδρύθηκε το 2009, είναι µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος µε αριθµό µητρώου 17508 και δραστηριοποιείται στους τοµείς µελέτης, επίβλεψης και κατασκευής ενεργειακών και τεχνικών έργων.

Οι ιδρυτές της εταιρίας είναι διπλωµατούχοι µηχανικοί οι οποίοι έχουν στο ενεργητικό τους πλήθος έργων και κατασκευών τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.

Η εταιρία παρουσίασε αυξηµένη δραστηριότητα από το 2009 στον τοµέα των ΑΠΕ πραγµατοποιώντας πλήθος φωτοβολταικών εγκαταστάσεων µικρής αλλά και µεγάλης κλίµακας. Παράλληλα οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλάµβαναν την µελέτη και επίβλεψη κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και τις νέες κατασκευές ή ανακαινίσεις σπιτιών και καταστηµάτων.

Σε ερευνητικό επίπεδο, µε την βοήθεια επιστηµονικών συνεργατών, έχει λάβει µέρος στο «16ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» παρουσιάζοντας µια εργασία στον χώρο των φωτοβολταικών εγκαταστάσεων. Επίσης ανάλογες εργασίες έχουν δηµοσιευθεί σε περιοδικά του χώρου των ΑΠΕ. Το ερευνητικό έργο συνδυάστηκε µε την πρότυπη µελέτη και υλοποίηση κατασκευής ηλιοστάτη διπλού άξονα. Το συγκεκριµένο έργο που η µελέτη του έγινε σε συνεργασία µε το τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, κατασκευάστηκε από την MECHA Engineering και πιστοποιήθηκε από την EUROSTAT.

Βασική αρχή και επιδίωξη της εταιρίας είναι η υπευθυνότητα και η υψηλή ποιότητα στα έργα µας µε κύριο µέληµα την ικανοποίηση του πελάτη.

q

Victoria

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

Elena

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

Andrea

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

q

Catherine

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

Gabriella

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

Tanya

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

q

Sophia

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

Zelda

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.